عکاسی و نورپردازی

 

آموزش عکاسی و آشنایی با نورپردازی

 

در این دوره آموزشی اصول عکاسی ، دادن ژست و فیگور بیان می گردد و شما را با تکنیک های نورپردازی آشنا می شوید ؛ هزینه این دوره آموزشی 2/500/000 تومان می باشد که هنرجو می بایست قبل از شروع دوره نیمی از هزینه را پرداخت نماید ، همچنین بعد از پایان دوره هنرجو تا مدت یکسال از پشتیبانی تلفنی برای رفع اشکال برخوردار می باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید