HD.Video.Repair

HD.Video.Repair

 

HD.Video.Repair

 

گاها پیش میایید فایلهای ویدئویی به وسیله ریکاوری برمی گردند ولی در هیچ پلیری پخش نمی شود و فایل ویدوئی ری کاوری شده خراب شده است شما می توانید به وسیله این برنامه آن فایل را تعمییر نمایید تا به راحتی در تمام پلیرها پخش شود

راهنمای نصب و استفاده از این برنامه نیز در فایل دانلودی موجود است

 

پسورد فایل دانلودی :

www.zolfamix.com