گلچین افکتهای صوتی

گلچین افکتهای صوتی

 

گلچین افکتهای صوتی

 

این مجموعه گلچین از افکتهای کاربردی صدا مانند شکستن شیشه ، قدم زدن ، باد ، انفجار و ... می باشد

 

پسورد فایل دانلودی :

www.zolfamix.com